Aquesta carta fou publicada als diaris Diario de Mallorca i Diari de Balears 

durant el mes d'octubre de 2012

Música Tradicional i Conservar(tori) Superior

En vista de la precària situació que té la nostra especialitat de Música Tradicional al Conservatori Superior de les Illes Balears, ens veim obligats a fer de mitjà informatiu ja que les institucions competents sobre el funcionaments i organització del Conservatori Superior pretenen amagar la mala gestió que s’ha fet d’aquesta durant els darrers anys.

La nostra especialitat consta de dos anys (oficialment),  però tot i aquesta poca duració d’aquests estudis, no ha permès a ningú poder-los cursar dins aquest període. La resposta és tan senzilla com la no disponibilitat del professorat (que per tant aquest període s’allarga fins més de quatre anys) o la mala organització dels horaris. En això li hem de sumar que és l’única titulació del conservatori que tot i estar considerada com un Títol Superior, no té la mateixa consideració acadèmica que altres especialitats com guitarra i piano, però tenen la mateixa consideració econòmica. A més a més a hores d’ara, encara no hem començat ni tan sols les assignatures dels instruments propis de la nostra especialitat quan el curs escolar va començar oficialment el passat 24 de setembre.

Per continuar, durant el curs 2011-12, la direcció del centre ens va fer saber a un reunió extraordinària que l’especialitat de Música Tradicional seria suprimida i ens instaven a matricular-mos de la resta d’assignatures si volíem la titulació. Enguany, un any més, han obtat per l’opció de no ofertar places per cursar aquests estudis, quan hem pogut comprovar que hi havia suficients alumnes per engegar/continuar un altre curs.

Assabentats què l’única utilitat del títol, és la pròpia formació i a més no té cap valor acadèmic, mostram la nostra disconformitat, ja que entra en contradicció amb el Reial Decret 617/1995 del 21 d’abril i publicat al BOE Núm. 134 de 6 de juny del 1995, al qual  s’especifica que: l’ especialitat  “Instruments de la Música Tradicional i Popular”, es correspon  als Títols Superiors, equivalents  a tots els efectes a  Llicenciatura Universitària (ara LOE).

Per això demanam una vertadera dignificació i homologació dels estudis de música popular a nivell oficial, així com el manteniment d’aquests, ja que suprimir aquests estudis és destruir una part del nostre bagatge cultural que, en els temps polítics que corren, ja s’ha menyspreat prou.


Càndid Trujillo Pons i Joan Carles Munar i Far, 

alumnat d’aquesta especialitat.

ALTRES REFERÈNCIES:

"Malestar entre los alumnos, que piden que se dignifique la música tradicional de Balears y se abra la matrícula para este curso"

"Si hi ha una cosa que ens preocupa és que després d’aquests anys d’estudi obtenim una titulació que no està reconeguda ni tan sols a les illes Balears, ja que no es compleixen el mínim de crèdits suficients perquè arribi a ser una llicenciatura. Així, els que estan interessats a obtenir qualque tipus d’acreditació es veuen obligats a començar uns altres estudis per acabar la seva formació i obtenir el desitjat títol superior."

"El Conservatori els va eliminar al·legant manca de doblers, però a la vegada va obrir titulacions noves com el Grau Superior en Música Moderna(Jazz)», expliquen des de la UOB."