CALAIX DE SASTRES
Partituroteca

Tradicional i popular


Adaptacions, arranjaments i composicions pròpies


*LMDXM La Música dels Xeremiers de Mallorca, cap a la creació d'un corpus documental per a la recerca i l'ensenyament del repertori. Francesc Huguet  Balle

Materials de suport / Bibliografia:Bàrbara Duran, IV Jornades d'Estudis Locals de Manacor 

Joan Maria Thomàs i Sabater i Joan Parets i Serra, Publicacions Magna (1981)

 Antoni Artigues i Bonet,  Revista Mel i Sucre (1984)

 Càndid Trujillo Pons, Revista Caramella (2013)

Caterina Valriu Llinàs, Boletín de Literatura Oral (2017)

Josep Rotger i Innácio Alonso, Anuario da Gaita n.? 

Bartomeu Bestard cronista oficial de Palma, Diario de Mallorca (2017)

Bàrbara Morro Riera, Revista de Folkore, n.465

Bartomeu Bestard cronista oficial de Palma, Diario de Mallorca (2012)

Joan Carles Munar i Far i Càndid Trujillo Pons, Diario de Mallorca i Diari de Balears (2012) 

Juan Jaume Miralles, col·lecció Cuentos Costumbres y escenas de nuestra payesia (1978) Xavier Carbonell i Castell

Gabriel Ferré i Puig (1984)

Càndid Trujillo Pons i Maria Adrover Artigues, Revista Caramella 22

Xavier Carbonell i Castell, Urtx: revista cultural de l’Urgell, 2002, Núm. 15